محمدامین سفیدیان

محمدامین در زمره‌ی خوش‌خنده ترین مارکتینگ‌کارهای جهان است! تُن صدایی پایینی داره و صبری بالا. کارش را بلد است و برای رسیدن به مطلوبش از هیچ تلاشی شانه خالی نمی‌کند.